logo
 
 
Algemeen

 

Bestuur district Maastricht e.o.

 

Samenstelling vanaf 14 augustus 2020:

Voorzitter
 

Vacature

C. Schmeits - waarnemend voorzitter

Penningmeester en Secretariaat
KNBB incl privacy
Ass. LC en Biljartpoint

H. Keijdener
Geneinde 29, 6223 GT Maastricht
Tel.nr. : 043-8518393 / 06-36493296
e-mail:  avg@knbbmaastricht.nl
Voorzitter TC: Vacature
Wedstrijdleider landscompetitie en Biljartpoint

L. Visser
Tel.nr: 06-80122657
e-mail: wedstrijdleider@knbbmaastricht.nl

Internet
Ass. wedstrijdleider

C. Schmeits
Prins Hendrikstraat 39, 6245 ED Eijsden
Tel.nr. : 043 – 4093728 / 06-46077590
e-mail: cschmeits@hetnet.nl

Wedstrijdleider PK en nationale voorwedstrijden:

H. Peters
Bethlehemweg 23, 6222 BL Maastricht
Tel.nr. : 06-46188593
e-mail: hgl.peters@home.nl

Jeugd: vacature
Arbiters Coordinator: B. Schuimer
Koninginnestraat 6, 6225 BR Maastricht
Tel.nr. : 06-12952640
e-mail:  arbiters@knbbmaastricht.nl
Ereleden: Cor de Ree m.i.v. 5 augustus 2017
Bankrelaties:

NL67SNSB0859616347
t.n.v. District Maastricht e.o.

KvK 40204682
Contact: mail naar: info@knbbmaastricht.nl